آئین نامه امانت

تبصره1 : هر عضو از هر مدرک فقط یک عنوان میتواند امانت بگیرد. ).دو نسخه از یک عنوان امانت داده نمیشود)

تبصره2 :کلیه اعضا در صورت رزرو نبودن منابع به امانت برده شده و نداشتن متقاضی میتوانند تا یک دوره دیگر نیز آنها را تمدید کنند.

تبصره3 :مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی بر حسب شرایط و با تشخیص کتابدار امانت قابل تغییر است.

تبصره 4 :امانت به دانشجویان دانشکده های دیگر دانشگاه با توجه به شرایط و با تشخیص کتابدار امانت امکانپذیر است.

تبصره5: هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از کتابخانه نماید برای اولین

بار اخطار کتبی و در صورت تکرار از کلیه خدمات کتابخانه های دانشگاه محروم میشود.  دانشجویان نیز به عنوان متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهند شد.

تبصره6: امانت منابع به دانشجویان دانشگاه غیر، با توجه به شرایط و تشخیص کتابدار امکانپذیر است.

 منابع و موادی که امانت داده نمیشوند:

 

1. منابع مرجع

2. منابعی که هنوز در دفتر اموال کتابخانه ثبت نشده است.

3. پایان نامه ها

4. طرحهای تحقیقاتی

5. مجلات، نقشه ها

 جریمه دیرکرد، پارگی، مفقود شدن و یا هر نوع آسیب به منبع

• عضو موظف است راس تاریخ تعیین شده، منابع را به کتابخانه بازگرداند.

• درصورتی که منبع در تاریخ مقرر به کتابخانه عودت داده نشود، برای هر روز تاخیر جریمه برابر تعرفه های اعلام شده در آغاز هر سال در نظر گرفته میشود.

• در صورت پارگی، مفقودی و یا هرنوع آسیب منبع، عضو باید جدیدترین نسخه از همان منبع را در اسرع وقت تهیه نماید.

• در صورتی که عضو نتواند عین منبع مفقودی یا آسیب دیده را تهیه کند، وی ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر مسئول کتابخانه میباشد:

1. شبیه کتاب خریداری شود.

2. برابر قیمت جدیدترین نسخه آن، از منابع دیگر با نظر کتابدار تهیه شود.

 استفاده در محل منابع

 

1. اعضا می توانند در ساعاتی که کتابخانه اعلام خواهد کرد از منابع مورد نظر در محل استفاده  کنند.

2. استفاده از منابع در محل برای کلیه مراجعان غیر عضو منوط به ارائه کارت شناسایی معتبر است.

3. فتوکپی از طرح ها ی تحقیقاتی و پایان نامه ها مجاز نمی باشد.

در محل کتابخانه بر اساس تعرفه های تعیین شده در آغاز هر سال انجام میشود.

تبصره:  به منظور استفاده هر چه بیشتر منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه؛ اساتید، دانشجویان، دانش پژوهان سایر مراکز و ... پس از تایید ریاست کتابخانه های دانشگاه برای دوره زمانی محدود و معین مجاز به استفاده از منابع در محل میباشند.

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

* مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)

نرم افزار فراکاوش چیست؟

نرم افزار فراكاوش، پنج روش جستجو را در پايگاههاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار داده تا بسته به نياز، با ا ستفاده از رويكرد مناسب اطاعاات مورد نظر خود را بدست آورند. اين پنج روش به ترتيب : جستجوي ساده، جستجوي برگه دان، جستجوي عبارت، جستجوي پيشرفته و تركيبي، جستجوي گوگلي است.

طرز جستجوی برگه دان در نرم افزار کاوش چگونه است؟

جستجو در برگه دان مدارك، رايج ترين و سريع ترين نوع جستجو در كتابخانه ها و مراكز اسناد است. در اين روش كليه مداركي كه برگه دان مورد جستجوي آنها با عبارت مورد نظر شروع مي شود، جستجو و بازيابي مي گردند. پس از بازيابي طبيعتاّ نظير آنچه در برگه دان هاي رايج در كتابخانه ها ديده مي شود، مدارك در يك فهرست به ترتيب نمايش داده مي شوند. براي جستجو با اين روش ابتدا نوع برگه دان را تعيين كرده و سپس عبارت مورد نظر را در محل ورود اطلاعات تايپ مي نماييد. پس از تعيين عبارت، نحوه نمايش اطلاعات يافته شده را تعيين كنيد. اطلاعات بطور پيش فرض بصورت خالصه نمايش داده مي شوند كه درصورت نياز مي توان آنها را بصورت اطلاعاات كامل يا اطلاعات برچسبي (Format Tag) و يا جدولي نيز مشاهده نمود. براي تعيين تعداد نمايش مدارك يافته شده در هر صفحه، از ليست، تعداد مورد نظر خود را مشخص كنيد. سپس مِي توانيد پايگاه هايي را كه مايل هستيد در آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب نماييد. فراكاوش اين امكان را به شما مي دهد كه علاوه بر پايگاه هايي كه در مركز شما هستند، بر روي پايگاه هاي مراكز ديگر نيز به جستجو بپردازيد. در انتها براي شروع عمليات كليد جستجو را فشار دهيد.
بعنوان مثال در صورتيكه به دنبال كليه مداركي هستيد كه برگه دان پديدآور آنها با كلمه " احساني " شروع مي شود، برگه دان پديدآور را انتخاب كرده و در محل ورود اطلاعات كلمه " احساني " را تايپ نماييد. در اين حالت فراكاوش برايتان كليه مداركي كه پديدآورشان با كلمه " احساني " شروع مي شود در جدول ليست خواهد نمود. با توجه به اين نكته كه نام فيلدها در هريك از كاربرگه هاي ورود اطلاعاتي بر اساس نوع مدرك متفاوت مي باشد، در ادامه عناوين فيلدهاي تغيير يافته به صورت پيش فرض براي مدارك غيركتابي در كاربرگه هاي موجود آورده شده است. براي مثال اگر شما به دنبال يك رساله (پايان نامه) با نام استاد راهنماي خاصي مي گرديد، مي بايست طبق جدول ذيل فيلد پديدآور را انتخاب نماييد.

طرز جستجو ساده در نرم افزا کاوش چگونه است؟

در اين روش با دانستن يك واژه از مجموعه اطلاعات موجود در فهرست برگه هاي مدارك كه وارد فراكاوش شده اند، امكان بازيابي آنها وجود دارد. قابل ذكر است كه در تمامي انواع جستجوها شما مي توانيد در چندين پايگاه به صورت همزمان جستجو نماييد. مزيت اين روش سهولت كاربري آن بوده و جستجو در بانك واژگان مدارك صورت مي پذيرد. براي جستجو با اين روش ابتدا واژه مورد نظر را در محل ورود اطلاعات تايپ نماييد و سپس نحوه نمايش اطلاعات يافته شده را تعيين كنيد اطلاعات بطور پيش فرض، به صورت خلاصه( Format Tag) نمايش داده مي شوند كه در صورت نياز ميتوان آنها را ب ه صورت اطلاعات كامل يا اطلاعاات برچسبي و يا جدولي نيز مشاهده نمود. براي تعيين تعداد نمايش مدارك يافت شده در هر صفحه از ليست، تعداد مورد نظر خود را مشخص كنيد. سپس مي توانيد پايگاه هايي را كه مايل هستيد در آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب كنيد. فراكاوش اين امكان را به شما مي دهد كه علاوه بر پايگاه هايي كه در مركز شما هستند، بر روي پايگاه هاي مراكز ديگر نيز به جستجو بپردازيد. در انتها براي شروع عمليات كليد جستجو را فشار دهيد. 

مثال : درصورتي كه واژه " بيوشيمي " را در محل ورود اطلاعات تايپ نماييد، فراكاوش كليه مداركي كه در آنها كلمه " بيوشيمي" يافت مي شود را نمايش خواهد داد.

نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشكي ايران(نوپا)
نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشكي ايران(نوپا)