آیین نامه خدمات کتابخانه

آیین‌نامه استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نظر به اهمیت کتاب و کتابخانه و به منظور استفاده بیشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی، آیین‌نامه استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
فصل اول: تعاریف و کلیات
ماده1- هدف
هدف از تدوین این آیین‌نامه هماهنگی و یکدست سازی ارائه خدمات در کلیه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان می‌باشد.
ماده2- مجموعه منابع
مجموعه منابع موجود در کتابخانه‌های دانشگاه شامل کتب فارسی (غیرمرجع)، کتب لاتین (غیرمرجع)، مجلات چاپی فارسی، مجلات لاتین، مجلات الکترونیک، لوح فشرده فارسی، لوح فشرده لاتین، طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ها، مقاله نامه‌ها، آمارنامه‌ها، نقشه‌ها، جزوات، کتب فارسی و لاتین مرجع شامل اطلس‌ها، دایره‌المعارف‌ها، سرگذشت‌نامه‌ها می‌باشد.
تبصره: منابع و موادی که امانت داده نمی‌شوند:
1- منابع مرجع
2- منابعی که هنوز در دفتر اموال کتابخانه ثبت نشده است.
3- پایان‌نامه‌ها
4- طرح‌های تحقیقاتی
5- مجلات، نقشه‌ها
فصل دوم: عضویت
ماده 3: اعضا
گروه‌های زیر می‌توانند به عضویت کتابخانه‌های دانشگاه پذیرفته شوند:
1-اعضای هیئت علمی دانشگاه
2- دانشجویان کلیه مقاطع در کلیه رشته‌های دانشگاه
3- کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، شرکتی
تبصره1: کارکنان بازنشسته دانشگاه و دانش‌آموختگان دانشگاه با ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) می‌توانند از منابع کتابخانه بهره‌مند شوند.
تبصره2: افرادی که هیچ وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان ندارند فقط با معرفی نامه از ریاست کتابخانه‌های دانشگاه حق بهره‌مندی از خدمات کتابخانه‌ها در فضای کتابخانه را دارند.
ماده 4: مراحل عضویت
1-مراجعه به سایت http://lib.lums.ac.ir2-
کلیک روی گزینه "ثبت نام بر خط در کتابخانه"
3- کلیک روی گزینه "با شرایط و ضوابط موافقم"
4- تکمیل فرم اطلاعات فردی و پایگاه عضویت
5- بارگذاری مدارک (اسکن عکس، صفحه اول شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، کارت دانشجویی برای دانشجویان و حکم کارگزینی برای کارکنان و هیئت علمی)
6- ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری
7- به همراه داشتن اصل کارت دانشجویی/اصل حکم کارگزینی در اولین مراجعه خود به کتابخانه جهت تایید نهایی عضویت و تحویل گرفتن کارت عضویت بارکددار
تبصره: هر شخص واجد شرایط با توجه به تحت وب بودن نرم‌افزار فقط یکی از کتابخانه‌های دانشگاه می‌تواند عضو شود و با همان عضویت از خدمات کلیه کتابخانه‌های دانشگاه می‌تواند بهره‌مند شود.
ماده 5- مدت عضویت
1- مدت عضویت دانشجویان تا پایان مدت اعتبار کارت دانشجویی آنها می‌باشد.
2- عضویت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه تا پایان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است.
فصل سوم: امانت منابع
ماده6: اعضا
1-امانت منابع از کتابخانه‌های دانشگاه مختص اعضای کتابخانه می‌باشد.
2- اعضا فقط با کارت عضویت بارکددار می‌توانند منابع را امانت بگیرند.
3- کتابخانه می‌تواند یک نسخه از منابعی که متقاضی بیشتری دارند در مخزن نگهداری کند که منحصرا در کتابخانه مورد استفاده قرار بگیرد.تشخیص این مورد بر اساس گزارش میز امانت و تایید مسئول کتابخانه می‌باشد.
4- اعضا می‌توانند منابع خود را به صورت تلفنی یا حضوری تمدید کنند. (مدت تمدید یک دوره 14 روزه می‌باشد.)
5- تعداد مدارک و مدت زمان امانت اعضا از کتابخانه به صورت ذیل می‌باشد:

 

 

اعضا

حداکثر تعداد مدارک

مدت امانت

کلیه کارکنان دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی

3

14 روز

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی

5

14 روز

دانشجویان دوره تخصص و اعضای هیئت علمی

7

21 روز

دانشجویان دانشگاه غیر

2

7 روز

 
تبصره1: هر عضو از هر مدرک فقط یک عنوان می‌تواند امانت بگیرد.( دو نسخه از یک عنوان امانت داده نمی‌شود.)
تبصره2: کلیه اعضا در صورت رزرو نبودن منابع به امانت برده شده و نداشتن متقاضی می‌توانند تا یک دوره دیگر نیز آنها را تمدید کنند.
تبصره3: مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی برحسب شرایط و با تشخیص کتابدار امانت قابل تغییر است.
تبصره4: امانت به دانشجویان دانشکده‌های دیگر دانشگاه با توجه به شرایط و با تشخیص کتابدار امانت امکانپذیر است.
تبصره5: هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از کتابخانه نماید برای اولین بار اخطار کتبی و در صورت تکرار از کلیه خدمات کتابخانه‌های دانشگاه محروم می‌شود، دانشجویان نیز به عنوان  متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهند شد.
تبصره6: امانت منابع به دانشجویان دانشگاه غیر، با توجه به شرایط و تشخیص کتابدار امکان پذیر است.
ماده7- رزرو منابع
1-اعضا می‌توانند منابع مورد درخواست خود را از آدرس http://lib.lums.ac.ir  رزرو نمایند.
تبصره: جهت رزرو منابع، بعد از ورود به آدرس بالا، در قسمت نام کاربری شماره عضویت هشت رقمی درج شده در کارت عضویت را وارد نمایید.
2- منبع رزرو شده فقط تا 24 ساعت برای عضو نگهداری می‌شود، در صورت عدم مراجعه عضو در مهلت تعیین شده کتابخانه می‌تواند منبع را در اختیار متقاضی دیگری قرار دهد.
ماده8- جریمه دیرکرد، پارگی، مفقود شدن و یا هرنوع آسیب به منبع
1- عضو موظف است راس تاریخ تعیین شده، منابع را به کتابخانه بازگرداند.
2- در صورتی‌که منبع در تاریخ مقرر به کتابخانه عودت داده نشود، برای هرروز تاخیر جریمه برابر تعرفه های اعلام شده در آغاز هر سال در نظر گرفته می‌شود.
3- در صورت پارگی، مفقودی و یا هر نوع آسیب منبع، عضو باید جدیدترین نسخه از همان منبع را در اسرع وقت تهیه نماید.
4- در صورتی‌که عضو نتواند عین منبع مفقودی یا آسیب‌دیده را تهیه کند، وی ملزم به جبران خسارت براساس نظر مسئول کتابخانه می‌باشد.
تبصره2:
1- شبیه کتاب خریداری شود.
2- برابر قیمت جدیدترین نسخه آن، از منابع دیگر با نظر کتابدار تهیه شود.
تبصره3: عضو می‌بایست در اسرع وقت( حداکثر یک ماه بعد از اعلام کتابدار به وی) نسبت به جبران خسارت اقدام نماید و تا حصول نتیجه، عضویت وی غیرفعال شده و از امانت محروم خواهد شد.
تبصره4: در صورت عدم پرداخت جریمه و یا خسارت، عضویت شخص لغو شده و مراتب جهت تصمیم‌گیری به ریاست کتابخانه‌های دانشگاه رسانده خواهد شد.
فصل چهارم: استفاده در محل منابع
ماده9: اعضا می‌توانند در ساعاتی که کتابخانه اعلام خواهد کرد از منابع موردنظر در محل استفاده کنند.
ماده10: استفاده از منابع در محل برای کلیه مراجعان غیرعضو منوط به ارائه کارت شناسایی معتبر است.
تبصره: به منظور استفاده هرچه بیشتر منابع موجود در کتابخانه‌های دانشگاه؛ اساتید، دانشجویان، دانش‌پژوهان سایر مراکز و ... پس از تایید ریاست کتابخانه‌های دانشگاه برای دوره زمانی محدود و معین مجاز به استفاده از منابع در محل می‌باشند.
ماده11: فتوکپی از طرح های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌ها مجاز نمی‌باشد.
ماده12: فتوکپی و تکثیر منابع مجاز (نشریات، کتاب، سی دی و دی وی دی)، پرینت مقالات و اطلاعات علمی، اسکن در محل کتابخانه براساس تعرفه‌های تعیین شده در آغاز هرسال انجام می‌شود.
ماده13- رعایت نظم در کتابخانه و سالن‌های مطالعه
به منظور استفاده هرچه بیشتر از محیط آرام کتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده‌کنندگان موظف به رعایت موارد ذیل می‌باشند:
1- رعایت سکوت مطلق در محیط کتابخانه و سالن‌های مطالعه
2- خودداری از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات
3- مطالعه به صورت انفرادی
4- به همراه داشتن کارت عضویت و کارت شناسایی معتبر به هنگام ورود به کتابخانه و سالن‌های مطالعه
5- استفاده از تلفن همراه در کتابخانه و سالن‌های مطالعه اکیدا ممنوع است.
6- رعایت شئونات و حجاب اسلامی
7- عدم جابجایی لوازم کتابخانه
8- خودداری از رزرو صندلی‌های سالن مطالعه
فصل پنجم: تسویه حساب
ماده13: کلیه‌ی اعضا موظف‌اند پس از فراغت از تحصیل، انصرافی، انتقال، مرخصی تحصیلی، اتمام دوره همکاری، قطع رابطه استخدامی به هر دلیل، بازنشستگی برگه تسویه حساب با کتابخانه را جهت تایید و مهر و امضا تحویل نمایند.
تبصره1: کلیه دانشجویان اعم از عضو و غیرعضو در کلیه رشته‌ها و مقاطع مختلف که پایان نامه دارند جهت تاییدیه برگه تسویه یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی از پایان نامه خود را به کتابخانه مرکزی و همچنین یک نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی به کتابخانه دانشکده محل تحصیل تحویل دهند.
تبصره2: فرمت چکیده پایان نامه بصورت فایل word باشد.
تبصره3: برگه تسویه فقط برای اعضایی تایید و مهر می‌شود که هیچ یک از منابع کتابخانه نزد ایشان نباشد.
فصل ششم: وجین منابع
کتابخانه برای حفظ پویایی مجموعه خود از یک سو نیازمند افزودن منابع روزآمد و موردنیاز بوده، و از سوی دیگر باید منابعی که در روند پرشتاب تولید علم به هر دلیلی جایگاه خود را در تامین نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از دست داده‌اند را از مجموعه خارج نماید.
ماده14: معیارها و ضوابط وجین
1- منابع فرسوده، مستعمل که ارزش علمی و یا تاریخی ندارند و نگهداری آنها موجب اشغال فضا، صرف هزینه نگهداری و آلودگی سایر منابع خواهد بود.
2- ویرایش‌های قدیمی منابع درسی که به مرور زمان اعتبار محتوایی خود را از دست داده و کم ارزش شده‌اند .
تبصره1: منابع نفیس، تاریخی و هنری در حیطه علوم پزشکی از شرایط وجین استثنا می‌باشند.
تبصره2: وجین منابع از مجموعه کتابخانه به صورت مستمر و یکبار در سال انجام خواهد پذیرفت.
ماده15: مراحل وجین
1-کتابخانه موظف است براساس معیارهای ذکرشده، به شناسایی، انتخاب و جمع‌آوری منابعی که باید وجین شوند بپردازد.
2- لیست منابع انتخاب شده برای وجین در ابندا به تایید مدیران گروه‌های تخصصی و معاونین پژوهشی مربوطه برسد.
3- منابع وجین شده در نرم‌افزار کتابخانه‌ای تعریف شود.
4- لیست جهت صورتجلسه به کمیته وجین ارسال می‌شود.
تبصره: اعضای کمیته متشکل از مدیر پژوهشی مرکز مربوطه، مسئول کتابخانه، ریاست کتابخانه‌های دانشگاه، امین اموال می‌باشد.
5- نمایشگاهی از منابع وجین شده (رایگان) برگزار می‌شود.
6- منابع وجین شده (مابقی بعد از نمایشگاه) به امین اموال تحویل داده می‌شود.
فصل هفتم: مجموعه سازی و سفارش مواد
مجموعه سازی که از آن با عنوان انتخاب و تهیه مواد کتابخانه یا فراهم‌آوری یاد می‌شود عبارت است از فرآیندها و مسئولیت‌هایی که طی آن مجموعه یک کتابخانه بر اساس یک طرح و خط‌مشی معین از طرق مختلف اعم از خرید، مبادله و اهدا تهیه می‌گردد و با انجام دادن روندها و فرآیندهای این مجموعه به صورتی پویا، کارآمد و روزآمد حفظ و نگهداری می‌شود تا امکان دستیابی مراجعه‌کنندگان به آن فراهم گردد.
ماده16: ابزارهای انتخاب
نمونه‌های عناوین جدید ارسالی از سوی ناشران، پایگاه‌های اینترنتی، کاتالوگ نمایشگاه‌های کتاب، پیشنهادهای کتابداران و متخصصان موضوعی، اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان از ابزارهای انتخاب می‌باشند.
ماده17: با توجه به برگزاری فصلی و سالیانه نمایشگاه‌های کتاب از جمله نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه هرسال، با ارسال نامه نیازسنجی به گروه‌های مختلف ، مراجعان (دانشجویان، کارکنان، اساتید و ...)، فهرست کتب موردنیاز خود را از طریق کاتالوگ‌های توزیع شده انتخاب و به کتابخانه اعلام می‌نمایند.
تبصره1: لیست نیازسنجی مراجعین که در طول سال انجام شده در نظر گرفته شود.

سوالات متداول

عضویت در کتابخانه چگونه انجام می‌شود؟

تکمیل درخواست "ثبت نام برخط در کتابخانه" در سیستم فراکاوش به آدرس lib.lums.ac.ir

* مراجعه به کتابخانه جهت تائید و فعال شدن عضویت (درهنگام مراجعه ارائه کارت دانشجویی(جهت دانشجویان ) و ارائه حکم کارگزینی(ویژه کارکنان و کادرآموزشی)الزامی است.)

نرم افزار فراکاوش چیست؟

نرم افزار فراكاوش، پنج روش جستجو را در پايگاههاي اطلاعاتي در اختيار كاربران قرار داده تا بسته به نياز، با ا ستفاده از رويكرد مناسب اطاعاات مورد نظر خود را بدست آورند. اين پنج روش به ترتيب : جستجوي ساده، جستجوي برگه دان، جستجوي عبارت، جستجوي پيشرفته و تركيبي، جستجوي گوگلي است.

طرز جستجوی برگه دان در نرم افزار کاوش چگونه است؟

جستجو در برگه دان مدارك، رايج ترين و سريع ترين نوع جستجو در كتابخانه ها و مراكز اسناد است. در اين روش كليه مداركي كه برگه دان مورد جستجوي آنها با عبارت مورد نظر شروع مي شود، جستجو و بازيابي مي گردند. پس از بازيابي طبيعتاّ نظير آنچه در برگه دان هاي رايج در كتابخانه ها ديده مي شود، مدارك در يك فهرست به ترتيب نمايش داده مي شوند. براي جستجو با اين روش ابتدا نوع برگه دان را تعيين كرده و سپس عبارت مورد نظر را در محل ورود اطلاعات تايپ مي نماييد. پس از تعيين عبارت، نحوه نمايش اطلاعات يافته شده را تعيين كنيد. اطلاعات بطور پيش فرض بصورت خالصه نمايش داده مي شوند كه درصورت نياز مي توان آنها را بصورت اطلاعاات كامل يا اطلاعات برچسبي (Format Tag) و يا جدولي نيز مشاهده نمود. براي تعيين تعداد نمايش مدارك يافته شده در هر صفحه، از ليست، تعداد مورد نظر خود را مشخص كنيد. سپس مِي توانيد پايگاه هايي را كه مايل هستيد در آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب نماييد. فراكاوش اين امكان را به شما مي دهد كه علاوه بر پايگاه هايي كه در مركز شما هستند، بر روي پايگاه هاي مراكز ديگر نيز به جستجو بپردازيد. در انتها براي شروع عمليات كليد جستجو را فشار دهيد.
بعنوان مثال در صورتيكه به دنبال كليه مداركي هستيد كه برگه دان پديدآور آنها با كلمه " احساني " شروع مي شود، برگه دان پديدآور را انتخاب كرده و در محل ورود اطلاعات كلمه " احساني " را تايپ نماييد. در اين حالت فراكاوش برايتان كليه مداركي كه پديدآورشان با كلمه " احساني " شروع مي شود در جدول ليست خواهد نمود. با توجه به اين نكته كه نام فيلدها در هريك از كاربرگه هاي ورود اطلاعاتي بر اساس نوع مدرك متفاوت مي باشد، در ادامه عناوين فيلدهاي تغيير يافته به صورت پيش فرض براي مدارك غيركتابي در كاربرگه هاي موجود آورده شده است. براي مثال اگر شما به دنبال يك رساله (پايان نامه) با نام استاد راهنماي خاصي مي گرديد، مي بايست طبق جدول ذيل فيلد پديدآور را انتخاب نماييد.

طرز جستجو ساده در نرم افزا کاوش چگونه است؟

در اين روش با دانستن يك واژه از مجموعه اطلاعات موجود در فهرست برگه هاي مدارك كه وارد فراكاوش شده اند، امكان بازيابي آنها وجود دارد. قابل ذكر است كه در تمامي انواع جستجوها شما مي توانيد در چندين پايگاه به صورت همزمان جستجو نماييد. مزيت اين روش سهولت كاربري آن بوده و جستجو در بانك واژگان مدارك صورت مي پذيرد. براي جستجو با اين روش ابتدا واژه مورد نظر را در محل ورود اطلاعات تايپ نماييد و سپس نحوه نمايش اطلاعات يافته شده را تعيين كنيد اطلاعات بطور پيش فرض، به صورت خلاصه( Format Tag) نمايش داده مي شوند كه در صورت نياز ميتوان آنها را ب ه صورت اطلاعات كامل يا اطلاعاات برچسبي و يا جدولي نيز مشاهده نمود. براي تعيين تعداد نمايش مدارك يافت شده در هر صفحه از ليست، تعداد مورد نظر خود را مشخص كنيد. سپس مي توانيد پايگاه هايي را كه مايل هستيد در آنها به جستجو بپردازيد را انتخاب كنيد. فراكاوش اين امكان را به شما مي دهد كه علاوه بر پايگاه هايي كه در مركز شما هستند، بر روي پايگاه هاي مراكز ديگر نيز به جستجو بپردازيد. در انتها براي شروع عمليات كليد جستجو را فشار دهيد. 

مثال : درصورتي كه واژه " بيوشيمي " را در محل ورود اطلاعات تايپ نماييد، فراكاوش كليه مداركي كه در آنها كلمه " بيوشيمي" يافت مي شود را نمايش خواهد داد.

نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشكي ايران(نوپا)
نظام نوين اطلاعات پژوهش پزشكي ايران(نوپا)